HomeNieuwsAfscheid Henk de Waard

Afscheid Henk de Waard

Afscheid Henk de Waard

Publicatiedatum: 11 feb. 2017

Afscheid van Henk de Waard

Op 26 januari heeft Henk de Waard (ChristenUnie) afscheid genomen als raadslid. Hij heeft bijna zeven jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het raadswerk van de SGP/CU-fractie. Van professie kwam hij uit de zorg en heeft zich door een rechtenstudie bekwaamd in de juridische kant van bestemmingsplannen. Door deze brede achtergrond stond  hij op vele terreinen zijn mannetje en werd door de gehele raad gezien als een autoriteit op genoemde beleidsonderdelen. Ook de burgemeester roemde zijn kwalitatief hoge inbreng in de raad.  In 2016 heeft hij zijn functie van directeur van één verzorgingstehuis verwisseld voor de functie van directeur “zorg” van een grote organisatie waar 18 verpleeg- en zorg instellingen onder vallen. Door deze functiewisseling is zijn werkveld enorm toegenomen en wordt het voor  hem  moeilijk om voldoende aandacht te geven aan het raadswerk. Hij heeft daarom besloten zijn zetel ter beschikking te stellen. De fractie van de SGP/CU betreurt dit zeer, maar tegelijk respecteren we zijn besluit.

In zijn plaats zal Wim van den Berg op 23 februari 2017 beëdigd worden als nieuw raadslid voor de ChristenUnie in de gezamenlijke fractie van SGP/CU. Hij heeft al een jaar meegedraaid in de steunfractie zodat hij weet wat er zoal speelt in de raad. We hopen als fractie op een fijne samenwerking waarin we gezamenlijk hetzelfde doel nastreven: politiek bedrijven op Bijbelse gronden. Om daarmee het beste te zoeken voor alle burgers van Epe.