9 februari 2022

Lijst 4 presenteert verkiezingsprogramma voor 2022

 

Lijst 4 presenteert verkiezingsprogramma voor 2022

Beter voor elkaar met SGP-ChristenUnie Epe

‘Beter voor elkaar’. Met die slogan gaat de fractie van SGP-ChristenUnie Epe de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet. De samenwerkende christelijke partijen gaan voor een gemeente waarin het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. Frans de Ruiter (SGP) en Lia de Waard-Oudesluijs (ChristenUnie) voeren de gezamenlijke lijst 4 aan.

“Deze verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, ons bedrijf, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in onze mooie gemeente Epe”, schrijft de fractie in het verkiezingsprogramma voor 2022-2026.

Drie thema’s

Het programma bestaat uit drie centrale thema’s, die alles met ‘samen’ te maken hebben. Met het eerste thema, ‘wij leven’, pleit de fractie onder meer voor beleid dat inwoners stimuleert om gezond te leven, bijvoorbeeld door meer te fietsen en partydrugs te verbieden.

Onder het tweede thema, ‘wij wonen’, zet SGP-ChristenUnie Epe in op het bijbouwen van koop- en huurhuizen in de lage prijsklasse, maar ook een woonverplichting als voorwaarde voor huizenkopers.

‘Wij zorgen’ is het derde thema, waarin zorg voor jeugd en ouderen centraal staat, maar ook voor onze omgeving. Zo pleit de fractie bijvoorbeeld voor een subsidie voor het afkoppelen van de afvoer van hemelwater, en voor gratis inzameling van recyclebaar luier- en incontinentiemateriaal.

Bijbel als basis

SGP en ChristenUnie in de gemeente Epe hebben besloten de samenwerking tussen beide partijen in één fractie voort te zetten in de raadsperiode 2022-2026. Beide partijen hebben de Bijbel als basis voor hun politieke werk. “Die basis is zó richtinggevend dat het steeds weer lukt om verschillen in politieke overtuiging te overbruggen en als één overtuigd christelijke fractie aan de slag te gaan voor de inwoners van de gemeente Epe”, schrijft de fractie in het verkiezingsprogramma.

SGP-ChristenUnie was de afgelopen jaren coalitiepartner in het college van Burgemeester en Wethouders, met Lia de Waard-Oudesluijs als wethouder. “We zouden graag verder bouwen op wat we in de afgelopen jaren hebben neergezet”, stelt de fractie. “We willen samen bouwen aan een Epe waarin we met z’n allen optimaal kunnen leven, wonen en zorgen.”

Meer lezen? Het verkiezingsprogramma, inclusief de kandidatenlijst van SGP-ChristenUnie Epe, is te vinden op www.epe.sgp.nl en www.epe.christenunie.nl.